Hakkımızda

about Image

Her başarı deneme kararıyla başlar.

HAKKIMIZDA

Bizi deneyip atıklarınızın yönetimini bize bıraktığınızda bundan sonraki süreçlerinizde atık yönetimi sizin için bir problem ya da süreç olmaktan çıkacaktır. Genç, enerjik ve çözüm odaklı ekibimiz ile proaktif yaklaşımlar sunarak hizmet vermekteyiz.

Her geçen gün büyüyen işletmemizde bizimle beraber başarı yolculuğuna çıkmak için bize mail atabilir ya da aklınıza takılan sorular var ise bizi arayabilirsiniz

  • Tehlikeli Atık Geri Kazanım
  • Tehlikesiz Atık Geri Kazanım
  • Elektronik Atık Geri Kazanım
  • Hurda Toplama Ayırma Faaliyeti
  • Entegre Atık Yönetimi
  • Akaryakıt Tankları Temizliği
  • Akaryakıt Karışımları Bertarafı
  • Atık Nakliye
  • Toprak Kirliliği

KALİTE – ÇEVRE- ISG POLİTİKAMIZ

Kuruluşumuz faaliyetleri kapsamında TEHLİKELİ TEHLİKESİZ ATIKLARIN TOPLANMASI AYRIŞTIRILMASI VE ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT HAZIRLAMA (ATY) hizmetlerinde, kuruluşundan bu güne kadar, müşteri memnuniyeti-çevreye ve insan sağlığına duyarlılığı esas alarak hizmet vermektedir.

* Müşteri memnuniyetini sağlayarak taahhütleri zamanında, yenilikçi yaklaşımlarla, dünya standartlarında ve planlanan bütçe içinde karşılamayı,
* Faaliyetlerimizi ve kurumsal iç süreçlerimizi, standartların ve mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak yürütmeyi,
* Faaliyetlerimizde çevre kirliliğini önleyici önlemler almayı,
* İnsan sağlığına gelebilecek zararları önlemeyi, tehlikeleri ortadan kaldırmayı, riskleri azaltmayı,
* Çevre ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuat ve yasal diğer şartların yerine getirilmesini,
* Tüm şirket çalışanları için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı,
* Kuruluşumuzun amacına, büyüklüğüne, bağlamına, İSG risklerine ve fırsatlarının doğasına uygunluğunu, İSG hedeflerinin belirlenmesi için bir çerçeve sağlamayı,
* Faaliyet alanımıza giren bütün konularda, kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli iyileştirmeyi çalışanlarımızın katılımı ile temel sorumluluğu haline getirmeyi,
* Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerimizin etkinliğini sağlamayı ve hizmet verdiğimiz operasyonların tüm aşamalarında sürekli gelişmeyi taahhüt etmekteyiz.

Erhan GÜNGÖR
27.06.2022