Entegre Atık Yönetimi

Entegre Atık Yönetimi

Entegre Atık Yönetimi

Birçok fabrika oluşan atıklarının ekonomik gelirinden haberdar değildir ya da bunun için iş gücü ayırmak istemez. Fabrikanıza gelerek atık yönetimi ve çevre yönetimi konusunda bir fizibilite hazırlayabilir atıklarınızdan gelir elde edip edemeyeceğinizi değerlendirebilir.

Entegre atık yönetimi kapsamında işletmenizde personel görevlendirme, makine ekipman kurulumu ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.