Tehlikeli Atık Geri Kazanım

Tehlikeli Atık Geri Kazanım

Tehlikeli Atık Geri Kazanım

Ülkemizde son yıllarda önemi giderek artan tehlikeli atıklar tesisimizde uygun yöntemlerle geri kazanılmaktadır. Mevzuatlara uygun olarak ekonomiye kazandırmaya çalıştığımız tehlikeli atıklara, her geçen sürede yenilerini eklemekteyiz. Amacımız yeni teknikler geliştirerek ve AR-GE’ler yaparak en verimli geri kazanım prosesine ulaşmaktır. Tesisimiz Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansına sahip olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkilendirilmiştir.