Tehlikesiz Atık Geri Kazanım

Tehlikesiz  Atık Geri Kazanım

Tehlikesiz Atık Geri Kazanım

Tehlikesiz Atıklar evlerimizde biriktirdiğimiz kağıtlar, plastikler vb. malzemelerdir. Her ne kadar tehlikesiz atık olarak adlandırılsa da doğru yöntemlerle geri kazanılmadığı sürece doğada kalıcı tahribata yol açabilmektedir. Birey olarak yapılabilecekler bu atıkları ayrı toplamak ve toplama noktalarına ulaştırmaktır. Biz geri kazanım tesisleri de bu atıkların en doğru teknikle geri kazanımı yaparak hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlamaktayız.