Elektronik Atık Geri Kazanım

Elektronik Atık Geri Kazanım

Elektronik Atık Geri Kazanım

İçinde bulunduğumuz yüzyılda elektronik ekipmanlar etrafımızı sarmış durumda. Tabi bu durumun bir sonucu olarak elektronik atıklarımızın miktarı da hatırı sayılır miktarlara ulaşmış durumda. Elektronik atıkların içerisinde bulunan zararlı ve kanserojen maddeler toprak ve su gibi doğal kaynaklarımıza ciddi zararlar vermekte. Doğru teknikler kullanılarak işlenen elektronik atıkların çevreye ve ekonomiye olumlu etkisi yadsınamayacak düzeydedir. Yarınlarımız için elektronik atıklarımızı uygun toplama noktalarına ve geri kazanım tesislerine ulaştıralım